Silesia Drum

Kupte během

14

[01.01,06.01,09.04,10.04,01.05,03.05,28.05,08.06,15.08,01.11,11.11,25.12,26.12]

a vaše objednávka bude odeslána ještě dnes.

Objednejte si ještě dnes a my vaši objednávku odešleme následující pracovní den.

Objednejte si ještě dnes a my vaši objednávku odešleme následující pracovní den.

Informační tabulka

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE*

*fyzická osoba, která činí právní úkon s podnikatelem, který přímo nesouvisí s jeho podnikatelskou nebo profesní činností.

 

PRODAVAJÍCÍ

WOJCIECH JERZY WĘGLARCZYK, podnikatelská osoba podnikající pod jménem WĘGLARCZYK WOJCIECH ŚLĄSKIE CENTRUM PERKUSYJNE, zapsán do centrálního registru a informací o hospodářské činnosti vedené ministrem příslušným pro hospodářství a provozováním centrálního registru a informací o hospodářské činnosti, NIP 6272688315, č. REGON 241637825, ul. Stefana Batorego 64, 41-506 Chorzów, Polsko.

KONTAKT S PRODAVAJÍCÍM

1.Korespondenční adresa: ul. Stefana Batorego 64, 41-506 Chorzów, Polsko 2.E-mailová adresa: info@silesiadrum.cz

 

3.Telefon: +48 882 503 719

 

Smlouva o účtu se uzavírá v českém jazyce a za účelem prodeje.

Nestanoví-li smlouva jinak, je prodávající povinen vydat zboží kupujícímu okamžitě po uzavření kupní

smlouvy.

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Prodávající je zavázán dodat zboží bez vad - ledaže by prodávající spotřebitele informoval o vadách zboží před uzavřením kupní smlouvy.

V případě vady zboží má kupující možnost reklamovat vadné zboží v rámci záruky stanovené v občanském zákoníku.

 

Kupující může se zárukou za podmínek a ve lhůtách stanovených v občanském zákoníku:

 1. Odeslat prohlášení o snížení ceny

 2. V případě závažné chyby učinit prohlášení o odstoupení od smlouvy

 3. Žádat výměnu vadného zboží za zboží bez vad

 4. Požádat o odstranění vady

Prodávající žádá o uplatnění reklamace na základě záruky písemně, elektronicky nebo osobně v

obchodu.

Pro posouzení reklamace uplatněné v rámci záruky, je spotřebitel povinen v případě potřeby,

v případě spotřebitele na náklady prodávajícího, doručit vadné zboží na adresu obchodu.

 

Prodávající doporučuje, aby byly v žádostech o reklamaci uvedeny tyto informace: identifikační údaje kupujícího, stručný popis vady, kdy byla závada objevena a reklamační požadavek kupujícího.

 

Jakékoli doporučení prodávajícího obsažené v tomto dokumentu, jsou ve vztahu ke spotřebiteli pouze v rámci nezávazné rady, kterou spotřebitel může, ale nemusí využít. Nesplnění povinnosti spotřebitele dodržovat doporučení prodávajícího se nijak nedotýkají práv spotřebitele, zejména se nedotýkají práv vyplývajících ze záruky.

 

Reklamaci posoudí prodávající do 14 dnů.

 

MIMOSOUDNÍ METODY ŘEŠENÍ REKLAMACÍ A VYŠETŘOVÁNÍ NÁROKŮ

V případě, že postup vyřizování reklamací nepřináší spotřebitelem očekávaný výsledek, může spotřebitel mimo jiné využít i tyto způsoby uplatnění reklamace:

 1. Z pravidla bezplatné mediace provedené příslušným provinčním inspektorátem obchodní inspekce, na kterou byste se měli obrátit s žádostí o mediaci. Seznam inspektorátů je uveden zde: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

 2. Z pravidla bezplatné pomoci místně příslušného rozhodujícího soudu pro spotřebitele působícího při úřadu inspektorátu obchodní inspekce, kterému je nutné předložit žádost o projednání věci před rozhodujícím soudem. Seznam soudů je k dispozici na

stránce: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

 

c. bezplatné pomoci městského nebo okresního spotřebitelského veřejného ochránce práv,

d. Internetová platforma RSO dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

OSOBNÍ ÚDAJE A SOUKROMÍ

V případě, že je pro uzavření smlouvy nutné poskytnout osobní údaje, informujeme vás, že jejich správcem bude prodávající a zpracování dat bude probíhat podle níže uvedených zásad:

Účel zpracovávání:

 

V závislosti na tom, co si vyberete, může účelem být:

 

 • Uzavření nákupní smlouvy

 • Přímý marketing nabízených služeb jiný než newsletter

 • Zasílání newsletteru

 

Základ pro zpracování:

 

 • Kupní smlouva nebo kroky provedené na Vaši žádost, zaměřené na její uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

 • Naše právní povinnost, např. související s účetnictvím (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

 • Váš souhlas vyjádřený v online obchodu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

 • Smlouva o poskytování služeb nebo opatření přijatých na Vaši žádost, zaměřených na její uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

 • Náš oprávněný zájem na zpracování údajů pro určení, uplatnění nebo obhajobu jakýchkoli nároků (art. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

 • Náš oprávněný zájem o přímý marketing (art. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

   

  Poskytnutí údajů:

   

 • Dobrovolné, ale v některých případech může být nezbytné k uzavření smlouvy.

 

Následky neposkytnutí údajů:

 

V závislosti na účelu, pro který se údaje poskytují:

 

 • není možné nakupovat v internetovém obchodu

 • není možnost dostávat informace o akcích nebo speciálních nabídkách nabízených

  v internetovém obchodu

   

  Možnost odvolat souhlas:

  kdykoliv

   

  Dokud nezrušíte svůj souhlas, zpracovávání dat zůstává zákonné.

   

  OBDOBÍ ZPRACOVÁNÍ

  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, ve které budeme mít k tomu právní základ, a tím do momentu, kdy:

   

 • přestaneme mít zákonnou povinnost, která nás zavazuje zpracovat Vaše údaje

 • skončí možnost určit, vyšetřit nebo obhájit jakékoliv nároky týkající se smlouvy, kterou strany uzavřely v internetovém obchodu

 • odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, pokud bylo to jeho základem

 • Vaše námitka proti zpracování Vašich osobních údajů bude přijata - pokud základem pro zpracování Vašich údajů byl oprávněný zájem správce nebo pokud byly údaje zpracovány za účelem přímého marketingu - v závislosti na tom, co platí a co se stane nejpozději.

VAŠE PRÁVA

Kromě toho máte právo požádat o:

 

 • přístup k Vašim osobním údajům,

 • jejich opravě,

 • jejich odstranění,

 • omezení jejich zpracování.

 

A také právo:

 • namítat proti zpracování Vašich údajů,

 • požádat o přenesení údajů jinému správci.

Kontaktujte nás, pokud chcete uplatnit svá práva.

Pokud připustíte, že Vaše údaje se zpracovávají nezákonně, můžete podat kontrolnímu orgánu stížnost.

VNĚJŠÍ SLUŽBY / PŘÍJEMCI DAT

Používáme služby externích subjektů, kterým mohou být sdíleny Vaše údaje. Níže je uvedený seznam možných příjemců Vašich údajů:

 • poskytovatel softwaru nezbytného pro vedení internetového obchodu

 • subjekt realizující dodávku zboží

 • poskytovatel plateb

 • účetní kancelář

 • poskytovatel zajišťující poštovní systém

 • subjekt zajišťující poštovní systém

 • subjekt zajišťující marketingové služby

 • subjekt zajišťující statistické služby

 • příslušné veřejné orgány v oblasti, ve které je administrátor zavázán k poskytování údajů

nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium