Silesia Drum

Kupte během

14

[01.01,06.01,09.04,10.04,01.05,03.05,28.05,08.06,15.08,01.11,11.11,25.12,26.12]

a vaše objednávka bude odeslána ještě dnes.

Objednejte si ještě dnes a my vaši objednávku odešleme následující pracovní den.

Objednejte si ještě dnes a my vaši objednávku odešleme následující pracovní den.

Obchodní podmínky internetového obchodu Silesia Drum

Obchodní podmínky internetového obchodu Silesia Drum

 

Obsahující mj. informace o uzavírání kupních smluv prostřednictvím obchodu a obsahující nejdůležitější informace o prodejci, obchodu a právech spotřebitelů.

OBSAH

 

§ 1 Definice

§ 2 Kontakt s prodejcem

§ 3 Technické požadavky

§ 4 Nakupování v obchodě

§ 5 Platby

§ 6 Realizace objednávky

§ 7 Právo na odstoupení od smlouvy

§ 8 Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy

§ 9 Reklamace

§ 10 Osobní údaje

§ 11 Výhrady

Příloha č. 1: Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

 

§ 1 DEFINICE

Pracovní dny – dny od pondělí do pátku s výjimkou svátku.

Účet – bezplatná funkce obchodu upravená zvláštními předpisy (elektronicky poskytovaná služba), díky níž si kupující může zřídit svůj vlastní účet v obchodě.

Spotřebitel – spotřebitel ve smyslu občanského zákoníku.

 

Kupující – jakýkoliv subjekt nakupující v obchodě.

 

Předpisy – tyto předpisy.

Obchod – internetový obchod Silesia Drum provozovaný prodávajícím na adrese

https://silesiadrum.cz

 

Prodávající - WOJCIECH JERZY WĘGLARCZYK, podnikatelská osoba podnikající pod jménem

WĘGLARCZYK WOJCIECH Śląskie Centrum Perkusyjne, zapsán do centrálního registru a informací o hospodářské činnosti vedeném ministrem příslušným pro hospodářství a provozování centrálního

registru a informací o hospodářské činnosti, NIP PL6272688315, č. REGON 241637825, ul. Stefana Batorego 64, 41-506 Chorzów, Polsko.

 

§ 2 KONTAKT S PRODEJCEM

 

1.Korespondenční adresa: ul. Stefana Batorego 64, 41-506 Chorzów, Polsko 2.E-mailová adresa: info@silesiadrum.cz

 

3.Telefon: +48 882 503 719

 

§ 3 TECHNICKÉ POŽADAVKY

 

1.Pro správné fungování internetového obchodu je nutné:

 

 • Zařízení s přístupem k internetu

 • Webový prohlížeč, který podporuje JavaScript a cookies.

2.Pro zadání objednávky v obchodu, výjimkou požadavků stanovených v odstavci 1, je nezbytný aktivní e-mailový účet.

§ 4 NAKUPOVÁNÍ V OBCHODU

 

 1. Ceny zboží viditelné v obchodu jsou celkové ceny zboží včetně DPH.

   

 2. Prodávající upozorňuje, že celková cena objednávky sestává z ceny uvedené v obchodu: cena zboží a případně náklady na doručení.

 3. Zboží vybrané k nákupu by mělo být přidáno do košíku v obchodu.

   

 4. Následně kupující vybere způsob dopravy zboží a způsob platby za objednávku a také poskytne údaje nezbytné k uskutečnění objednávky.

 5. Objednávka je učiněna po potvrzení jejího obsahu a akceptování obchodních podmínek kupujícím.

   

 6. Podání objednávky se rovná uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

   

 7. Prodávající poskytne spotřebiteli potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvalém nosiči nejpozději při dodání zboží.

 8. Kupující se může zaregistrovat v obchodu, tzn. zřídit si v něm účet nebo nakupovat bez registrace,

a to poskytnutím svých osobních údajů při každé možné objednávce.

 

§ 5 PLATBY

 

 1. Podle výběru kupujícího je objednávku možné zaplatit:

  1. Běžným převodem na bankovní účet prodávajícího.

  2. Prostřednictvím elektronické platební služby imoje (ING)

c. Pomocí platební karty:

 • Visa

 • Visa Electron

 • MasterCard

 • MasterCard Electronic

 • Maestro

d. Prostřednictvím platební platformy:

 • PayU

e. Na dobírku, tedy při dodání zboží kupujícímu.

 

f. Kartou nebo hotově při osobním vyzvednutí zboží.

 

 1. Pokud se kupující rozhodne zaplatit předem, musí být objednávka zaplacena do 30 pracovních dnů

  od podání objednávky.

   

 2. Prodávající sděluje, že v případě některých způsobů platby je vzhledem k jejich specifičnosti platba objednávky pomocí tohoto způsobu možná až bezprostředně po zadání objednávky.

 3. Kupující, který v obchodě nakupuje, souhlasí s užíváním elektronických faktur prodávajícího. Kupující má právo svůj souhlas odvolat.

 4. Pokud bude nezbytné platební prostředky za transakci provedenou zákazníkem pomocí platební karty vrátit, provede prodejce navrácení peněz na bankovní účet připsaný platební kartě objednavatele.

 

§ 6 USKUTEČNĚNÍ OBJEDNÁVKY

 

 1. Prodávající je povinen dodat zboží bez vad.

   

 2. Doba uskutečnění objednávky je uvedena v obchodu.

   

 3. Pokud se kupující rozhodl zaplatit za objednávku předem, prodávající bude pokračovat ve vyřízení objednávky po jejím zaplacení.

 4. V případě, že kupující v rámci jedné objednávky nakoupil zboží s odlišnými dodací lhůtami, bude

  objednávka zpracována ve lhůtě platné pro zboží s nejdelší dodací lhůtou.

   

 5. Země, na jejichž území se dodání zboží uskutečňuje:

 

 • Polsko

 • Německo

 • Velká Británie

 • Španělsko

 • Česká republika

 • Slovensko

 • Ukrajina

 • Slovinsko

 • Itálie

 • Rakousko

 • Belgie

 • Rusko

 

6. Zboží zakoupené v obchodě se doručuje v závislosti na způsobu dodání, který si kupující zvolil:

 

 • Prostřednictvím kurýrní služby

 • Do schránky na balíky Paczkomaty InPost

 1. Kupující může zboží vyzvednout osobně v sídle společnosti během její otevírací doby.

   

 2. Pokud si kupující zvolí osobní odběr, bude zboží připraveno k vyzvednutí do uvedeného data po dokončení objednávky.

 3. Pokud se kupující rozhodl zaplatit převodem nebo platební kartou, pak je doba uskutečnění objednávky počítána ode dne připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího.

 

§ 7 PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené s prodávajícím prostřednictvím obchodu, s

  výhradou § 8 obchodních podmínek, do 30 dnů bez udání jakéhokoliv důvodu.

   

 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 30 dnech ode dne:

   

  1. Ve kterém spotřebitel nabyl vlastnictví ke zboží nebo kdy vlastnictví zboží nabyla jiná třetí strana.

    

  2. Ve kterém spotřebitel nabyl vlastnictví k poslednímu předmětu nebo v němž třetí strana, jiná než dopravce, se stala vlastníkem posledního předmětu smlouvy, která vyžaduje převod vlastnictví mnoha položek.

 1. Aby mohl spotřebitel uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musí prostřednictvím údajů

  uvedených v § 2 obchodních podmínek, informovat prodávajícího o svém rozhodnutí a odstoupit od smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo informacemi zaslanými elektronickou poštou).

 2. Spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který se nachází na konci obchodních podmínek, není to však povinné.

 3. Na dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, aby spotřebitel zaslal informace týkající se uplatnění svého práva odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 1. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli všechny platby, které od něho obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání vybraným spotřebitelem a kromě nejlevnějšího obvyklého způsobu dodání nabízeného prodávajícím) a to okamžitě, v každém případě nejpozději 14 dnů ode dne, kdy byl Prodávající informován o rozhodnutí Spotřebitele uplatnit právo na odstoupení od smlouvy.

 2. Vrácení platby provede prodávající pomocí stejných platebních metod, jako spotřebitel při původní transakci, pokud nesouhlasí spotřebitel s jiným řešením, v žádném případě mu v souvislosti s tímto vrácením nebudou účtovány žádné poplatky.

 3. Prodávající se může zdržet s vrácením platby až do chvíle přijetí zboží, nebo po předložení důkazu

  o jeho vrácení, podle toho, co nastane dříve.

   

 4. Prodávající požaduje, aby bylo zboží vráceno na adresu: ul. Stefana Batorego 64, 41-506 Chorzów,

  Polsko ihned a v každém případě nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy spotřebitel informoval

  prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud spotřebitel pošle zboží zpět

  do 30 dnů.

   

 5. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení zboží.

   

 6. Spotřebitel odpovídá pouze za případné snížení hodnoty ceny zboží v případě zacházení s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

 7. Pokud zboží z důvodu své povahy nemůže být zasláno zpět obyčejnou poštou, bude spotřebitel také povinen nést přímé náklady na vrácení zboží. O předpokládané výši těchto nákladů bude

  informován prodávající v popisu zboží v obchodu nebo během objednávání.

   

 8. V případě, že je nutné vrátit peníze za transakci provedenou zákazníkem pomocí platební karty,

prodávající provede vrácení peněz na bankovní účet připsaný k platební kartě kupujícího.

 

§ 8 VÝJIMKY Z PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 1. Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku:

   

  1. V případě, že předmětem služby jsou neprefabrikované výrobky vyrobené podle požadavků

   Spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb.

    

  2. Ve kterých je předmětem služby věc, která se rychle zhoršuje nebo má krátkou dobu použitelnosti.

    

  3. Ve případě, že předmětem služby je věc dodávána v zapečetěném obalu, kterou po otevření nelze z důvodů ochrany zdraví nebo hygieny vrátit zpět, jestliže by byl obal při dodání otevřen.

  4. Ve které jsou předmětem služby věci, které jsou po dodání z důvodu své povahy s jinými věcmi neoddělitelně spojeny.

  5. V případě, že předmětem služby jsou zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávány v zapečetěném obalu a pokud by byl obal po doručení otevřen.

 1. V případě smlouvy na doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném.

   

 2. V případě, že cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, které obchodník nemůže ovlivnit a které se mohou vyskytnout před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 3. V případě smlouvy na poskytování digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud se poskytování služby začalo výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co byl informován podnikatelem o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.

2. Právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku se nevztahuje na jiný subjekt než na spotřebitele.

 

§ 9 REKLAMACE

 

 1. V případě vady zboží, má kupující možnost reklamovat vadné zboží v rámci záruky stanovené v občanském zákoníku nebo záruky, pokud byla záruka poskytnuta.

 2. Kupující může se zárukou za podmínek a ve lhůtách stanovených v občanském zákoníku:

   

  1. Odeslat prohlášení o snížení ceny

  2. V případě závažné chyby učinit prohlášení o odstoupení od smlouvy

  3. Žádat výměnu vadného zboží za zboží bez vad

  4. Požádat o odstranění vady

 1. Prodávající žádá o uplatnění reklamace na základě záruky na poštovní nebo e-mailovou adresu

  uvedenou v § 2 obchodních podmínek.

 2. Pokud se ukáže, že na posouzení reklamace je nezbytné doručit prodávajícímu reklamované zboží, je Kupující povinen dodat toto zboží, v případě spotřebitele na náklady prodávajícího, na adresu: ul. Stefana Batorego 64, 41-506 Chorzów, Polsko.

 3. Pokud byla na výrobek udělena dodatečná záruka, pak informace o ní, jakož i o jejích podmínkách,

  budou k dispozici v popisu produktu v obchodu.

 4. Reklamace týkající se provozu obchodu by měly být adresovány na e-mailovou adresu uvedenou v

  § 2 Obchodních podmínek.

   

 5. Prodávající vyřídí reklamaci do 14 dnů.

   

  MIMOSOUDNÍ METODY ŘEŠENÍ REKLAMACÍ

 6. V případě, že postup vyřizování reklamací nepřináší výsledek očekávaný spotřebitelem, může

  spotřebitel mimo jiné využít i tyto způsoby uplatnění reklamace:

  1. Mediace provedena příslušným provinčním inspektorátem obchodní inspekce, na kterou by se měl Spotřebitel obrátit s žádostí o mediaci. Postup je zpravidla bezplatný. Seznam inspektorátů je uveden zde: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

  2. Pomocí místně příslušného stálého rozhodujícího soudu pro spotřebitele působícího při úřadu

   inspektorátu obchodní inspekce, kterému by měl Spotřebitel předložit žádost o projednání věci před rozhodujícím soudem. Postup je zpravidla bezplatný. Seznam soudů je k dispozici na stránce: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

  3. Bezplatná pomoc od obecního nebo okresního veřejného ochránce práv pro spotřebitele.

  4. Internetová platforma RSO dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 OSOBNÍ ÚDAJE

 

 1. Správcem osobních údajů poskytnutých kupujícím při používání obchodu je prodávající.

 2. Osobní údaje kupujícího se zpracovávají na základě smlouvy a pro účely jejího provádění v souladu se zásadami stanovenými v obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně údajů (GDPR). Podrobné informace o zpracování údajů prodávajícím jsou zahrnuty v politice ochrany osobních údajů zveřejněné v internetovém obchodě.

 

§ 11 VÝHRADY

 1. Kupující má zakázáno poskytovat nezákonný obsah.

 2. Každá objednávka zadána v obchodě představuje samostatnou kupní smlouvu a vyžaduje samostatné odsouhlasení obchodních podmínek. Smlouva se uzavírá na dobu určitou za účelem splnění objednávky.

 3. Smlouvy uzavřené na základě těchto obchodních podmínek se uzavírají v českém jazyce.

 4. V případě možného sporu s kupujícím, který spotřebitelem není, bude příslušným soudem příslušný soud podle sídla prodávajícího.

 5. Žádná ustanovení těchto obchodních podmínek nevylučují ani neomezují práva spotřebitele podle zákona.

Příloha 1 k Obchodním podmínkám

Níže je uveden vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který může spotřebitel použít, není to ale povinné:

VZOR PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

(tento formulář byste měli vyplnit a odeslat pouze v případě, že si přejete od smlouvy odstoupit)

Silesia Drum

ul. Stefana Batorego 64, 41-506 Chorzów, Polsko, e-mailová adresa: info@silesiadrum.cz

 

Já ..................................................................... tímto informuji o odstoupení od kupní smlouvy na

následující zboží:

.......................................................................................................................................................

.............................................................................

Datum přijetí

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................................................

..........................................................................................................................

Jméno a příjmení spotřebitele/–ů

..............................................................................................................................

Adresa spotřebitele/–ů

:........................................................................................................................................

..

.......................................................................................................................................................

.............................................................................................

Podpis zákazníka

(pouze pokud je formulář odesílán v písemné podobě)

Datum : ..........................................

(*) Nehodící se škrtněte.

nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium