Silesia Drum

Kupte během

14

[01.01,06.01,09.04,10.04,01.05,03.05,28.05,08.06,15.08,01.11,11.11,25.12,26.12]

a vaše objednávka bude odeslána ještě dnes.

Objednejte si ještě dnes a my vaši objednávku odešleme následující pracovní den.

Objednejte si ještě dnes a my vaši objednávku odešleme následující pracovní den.

Uživatelský účet

Uživatelský účet

Podmínky účtu v internetovém obchodu Silesia Drum

OBSAH

§ 1 Definice

§ 2 Kontakt s prodejcem

§ 3 Technické požadavky

§ 4 Účet

§ 5 Reklamace

§ 6 Osobní údaje

§ 7 Výhrady

§ 1 DEFINICE

Účet – bezplatná funkce internetového obchodu (služba) definovaná v těchto Obchodních podmínkách, díky níž si může Kupující zřídit vlastní Účet.

Kupující – každá osoba nakupující v internetovém obchodě

Obchod – internetový obchod Silesia Drum provozován prodávajícím na adrese

https://silesiadrum.cz

Prodávající podnikatelská osoba podnikající pod jménem WĘGLARCZYK WOJCIECH ŚLĄSKIE CENTRUM PERKUSYJNE zapsaná do centrálního registru a informací o hospodářské činnosti vedených ministrem hospodářství a vedením centrálního registru a informací o hospodářské

činnosti, NIP 6272688315, č. REGON 241637825, ul. Stefana Batorego 64, 41-506 Chorzów, Polsko.

§ 2 KONTAKT S PRODEJCEM

 1. Korespondenční adresa: ul. Stefana Batorego 64, 41-506 Chorzów, Polsko

 2. E-mailová adresa: info@silesiadrum.cz

 3. Telefonní číslo: 32 700 12 07

§ 3 TECHNICKÉ POŽADAVKY

1. Pro správné fungování a založení účtu je nutné: o Aktivní e-mailová adresa

 • Zařízení s přístupem k internetu

 • Internetový prohlížeč podporující JavaScript a Cookies

§ 4 ÚČET

 1. Založení účtu je zcela dobrovolné a záleží na volbě kupujícího.

 2. Účet má pro kupujícího dodatečný přínos jako např.: prohledávání historie objednávek, ověřování stavů objednávek udělaných kupujícím v obchodě, případně samostatné editování údajů kupujícího.

3. Za účelem založení učtu v obchodu je nutné vyplnit příslušný formulář.

 1. Ve chvíli založení účtu je na neurčitou dobu uzavřena smlouva mezi kupujícím a prodávajícím pro účely vedení účtu podle zásad uvedených v obchodních podmínkách.

 2. Kupující může účet kdykoliv zrušit, a to bez jakýchkoliv sankcí.

 3. Za účelem zrušení účtu je nutné poslat svou rezignaci a informovat prodávajícího na adrese: info@silesiadrum.cz, čehož výsledkem bude neodkladné zrušení uživatelského účtu a vypovězení smlouvy v oblasti vedení účtu.

 

§ 5 Reklamace

 1. Reklamace týkající se fungování účtu by měly být zaslány e-mailem na adresu: info@silesiadrum.cz.

 2. Prodávající vyřídí reklamaci do 14 dnů od obdržení stížnosti.

 

MIMOSOUDNÍ METODY ŘEŠENÍ REKLAMACÍ

V případě, že postup vyřizování reklamací nepřináší spotřebitelem očekávaný výsledek, může spotřebitel mimo jiné využít i tyto způsoby uplatnění reklamace:

 1. Mediace provedena příslušným provinčním inspektorátem obchodní inspekce, na kterou byste se měli obrátit s žádostí o mediaci. Postup je zpravidla bezplatný. Seznam inspektorátů je uveden zde: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

 2. Pomocí místně příslušného stálého rozhodujícího soudu pro spotřebitele působícího při úřadu inspektorátu obchodní inspekce, kterému je třeba předložit žádost o projednání věci před

  rozhodujícím soudem. Postup je zpravidla bezplatný. Seznam soudů je k dispozici na stránce:

  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

 3. Internetová platforma RSO dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 6 Osobní údaje

 1. Poskytovatelem služeb je správce osobních údajů poskytnutých kupujícím během používání

  obchodu.

 2. Osobní údaje kupujícího se zpracovávají na základě smlouvy a pro účely jejího provádění v souladu se zásadami stanovenými v obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o

ochraně údajů (GDPR). Podrobné informace o zpracování údajů prodávajícím jsou zahrnuty v politice ochrany osobních údajů zveřejněné v internetovém obchodu.

 

§ 7 VÝHRADY

 

 1. Zákazníkovi je zakázáno poskytovat nezákonný obsah.

   

 2. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek pouze ze závažných důvodů. Důležitým důvodem pro změnu pravidel je modernizace služby Newsletter nebo změna zákona, která ovlivňuje poskytování služby poskytovatelem služeb.

 3. Informace o plánované změně obchodních podmínek se zašlou na e-mailovou adresu příjemce služeb uvedenou při přihlášení k odběru newsletteru nejméně 7 dní před zavedením změn.

 4. Pokud příjemce služeb nemá námitky proti plánovaným změnám, než vstoupí v platnost,

předpokládá se, že je přijal.

5. Pokud příjemce služeb nepřijme plánované změny, měl by o tom informovat na adrese: info@silesiadrum.cz, což bude mít za následek ukončení smlouvy o poskytování služeb, jakmile plánované změny vstoupí v platnost.

5. Zákazníkovi je zakázáno poskytovat nezákonný obsah.

§ 7 PODMÍNKY

 

 1. Kupujícímu je zakázáno poskytovat nezákonný obsah.

   

 2. Smlouva o účtu se uzavírá v českém jazyce.

 1. V případě výskytu závažných důvodů uvedených v odstavci 4, má prodávající právo změnit tyto podmínky uživatelského účtu.

 2. Důležitými důvody uvedenými v odstavci 3 jsou:

   

  1. nutnost přizpůsobit obchod právním předpisům, které se vztahují na jeho činnost.

    

  2. zlepšení bezpečnosti poskytované služby

    

  3. změna funkčnosti účtu, která vyžaduje úpravu pravidel účtu.

 

5.Kupující bude informován o plánované změně pravidel účtu nejméně 7 dní před plánovanou změnou prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu připsanou k účtu.

6.V případě, že kupující nesouhlasí s plánovanou změnou, měl by prodávajícího informovat zasláním příslušné zprávy na e-mailovou adresu prodávajícího

info@silesiadrum.cz, což bude mít za následek ukončení smlouvy o vedení účtu

 

od okamžiku, kdy plánovaná změna vstoupí v platnost, anebo dříve, pokud nakupující podá takovou žádost.

7.V případě, že kupující nevysloví námitku proti plánované změně do chvíle, než vstoupí v platnost, má se za to, že s ní souhlasí, což není překážkou pro vypovězení smlouvy do budoucna.

8.V případě případného sporu s kupujícím, který není spotřebitelem, je příslušným soudem soud příslušný pro sídlo prodávajícího.

9.Žádná ustanovení těchto podmínek nevylučují a ani nijak neomezují práva spotřebitele

vyplývajících z právních předpisů.

nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium