Silesia Drum

Kupte během

14

[01.01,06.01,09.04,10.04,01.05,03.05,28.05,08.06,15.08,01.11,11.11,25.12,26.12]

a vaše objednávka bude odeslána ještě dnes.

Objednejte si ještě dnes a my vaši objednávku odešleme následující pracovní den.

Objednejte si ještě dnes a my vaši objednávku odešleme následující pracovní den.

Pravidla pro zasílání newsletteru

Pravidla pro zasílání newsletteru

internetového obchodu Silesia Drum

§ 1 DEFINICE

Newsletter - služba poskytovaná bezplatně elektronicky, prostřednictvím které může příjemce od poskytovatele služeb dostávat elektronicky dříve zprávy týkající se obchodu, včetně informací o nabídkách, akcích a novinkách v obchodě.

Obchod – internetový obchod Silesia Drum provozovaný poskytovatelem služeb na

adrese https://silesiadrum.cz

Poskytovatel služeb – podnikatelská osoba podnikající pod jménem WĘGLARCZYK WOJCIECH Silesia Drum, zapsaný do centrálního registru a informací o hospodářské činnosti vedených ministrem hospodářství a vedením centrálního registru a informací o hospodářské

činnosti, NIP 6272688315, č. REGON 241637825, ul. Stefana Batorego 64, 41-506 Chorzów, Polsko.

 

Příjemce služby - jakýkoliv subjekt využívající službu Newsletter.

§ 2 Newsletter

 1. Příjemce služby může dobrovolně využívat službu Newsletter.

 2. Pro používání služby Newsletter potřebujete zařízení s nejnovějším webovým prohlížečem podporujícím JavaScript a cookies, přístup k internetu a aktivní e-mailový účet.

 3. E-maily zasílané jako součást této služby jsou při přihlášení k odběru Newsletteru zasílány na e- mailovou adresu uvedenou příjemcem služby.

 4. Příjemce s cílem uzavřít smlouvu a přihlásit se k odběru služby Newsletter v prvním kroku uvede v na určeném místě v internetovým obchodě svou e-mailovou adresu, na kterou si přeje dostávat

  zprávy zasílané jako součást Newsletteru. Poté na e-mailovou adresu uvedenou v prvním kroku poskytovatel služeb pošle příjemci služby zprávu o ověření e-mailové adresy, která bude obsahovat odkaz na potvrzení příjemcem služby jeho žádost o přihlášení se k odběru newsletteru. Poté, co

  příjemce služeb potvrdí svou žádost o přihlášení se k odběru Newsletteru, je uzavřena smlouva o poskytování služby a poskytovatel služeb ji začne příjemci služby poskytovat.

 5. Zprávy zasílané v rámci Newsletteru budou obsahovat informace o možnosti odhlášení se z něj, jakožto i odkaz na odhlášení.

 6. Příjemce služby se může z odběru Newsletteru odhlásit bez uvedení důvodu a bez jakýchkoliv dalších námitek, kdykoliv, použitím možnosti uvedené v odstavci 5 nebo zasláním zprávy na e- mailovou adresu poskytovatele služeb: info@silesiadrum.cz.

 7. Použití odkazu na zrušení přihlášení k odběru Newsletteru příjemcem služby nebo odeslání zprávy s žádostí o zrušení odběru Newsletteru bude mít za následek okamžité ukončení smlouvy o

poskytování této služby.

§ 3 Reklamace

1. Reklamační stížnosti týkající se Newsletteru by měly být oznámeny poskytovateli služeb e-mailem na adresu: info@silesiadrum.cz.

 

2. Poskytovatel služeb na reklamaci odpoví do 14 dnů od přijetí stížnosti.

 

§ 4 Osobní údaje

 1. Správcem osobních údajů poskytnutých příjemcem služby během používání Newsletteru je poskytovatel služeb.

 2. Osobní údaje příjemce služeb se zpracovávají na základě smlouvy a pro účely jejího provádění v

souladu se zásadami stanovenými v obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o

ochraně údajů (GDPR). Podrobné informace o zpracování údajů poskytovatelem služeb jsou zahrnuty v politice ochrany osobních údajů zveřejněné v internetovém obchodě.

 

§ 5 Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek pouze ze závažných důvodů. Důležitým důvodem pro změnu pravidel je modernizace služby Newsletter nebo změna zákona, která ovlivňuje poskytování služby poskytovatelem služeb.

 2. Informace o plánované změně obchodních podmínek se zašlou na e-mailovou adresu příjemce služeb uvedenou při přihlášení k odběru Newsletteru nejméně 7 dní před zavedením změn.

 3. Pokud příjemce služeb nevysloví námitky proti plánovaným změnám, než vstoupí v platnost, předpokládá se, že je přijal.

 4. Pokud příjemce služeb nepřijme plánované změny, měl by o tom informovat na adrese: info@silesiadrum.cz, což bude mít za následek ukončení smlouvy o poskytování služeb, jakmile plánované změny vstoupí v platnost.

5. Zákazníkovi je zakázáno poskytovat nezákonný obsah.

nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium